Kan Althusius die politokrate red? / Can Althusius save the politocrats?

In ’n bydrae tot die debat oor die grondslae van politokratiese kommunitarisme, het Danie Goosen in die Desember 2016-uitgawe van hierdie tydskrif beweer dat die idee van die Griekse polis voortlewe deur Johannes Althusius se moderne federale politieke teorie van die sewentiende eeu. In hierdie arti...

Full description

Published in: Tydskrif vir geesteswetenskappe Vol. 58; no. 1; pp. 161 - 178
Main Author: Raath, Andries
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 03-01-2018
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: In ’n bydrae tot die debat oor die grondslae van politokratiese kommunitarisme, het Danie Goosen in die Desember 2016-uitgawe van hierdie tydskrif beweer dat die idee van die Griekse polis voortlewe deur Johannes Althusius se moderne federale politieke teorie van die sewentiende eeu. In hierdie artikel word die houdbaarheid van Goosen se standpunt in die lig van Althusius se onderskrywing en toepassing van die Ramistiese logika en dialektiese metodologie ondersoek. Ramus se logika was nie gewortel in die Aristoteliese sillogisme nie, maar in definisies en stellings behorende tot die betrokke empiriese wetenskapsterreine. Althusius het ’n duidelik onderskeibare Reformatoriese inslag aan die Ramistiese metodologie verleen. Dié metodologie sou as ’n beperkte vorm van transendentaal-empiriese metodologie beskryf kon word.In a contribution to the debate on the fundamentals of politocratic communitarianism, Danie Goosen in the December 2016-issue of this journal remarked that the idea of the Greek polis continued through Johannes Althusius’ modern federal political theory of the seventeenth century. This article investigates the tenability of Goosen’s views in the light of Althusius’ application of and subscription to the Ramist logic and dialectical methodology. Ramus’ logic was not rooted in the Aristotelian syllogism but in definitions and postulates, the material of which was found in the empirical sciences themselves. Althusius added a distinct Reformational flavour to the Ramist method, thereby developing an approach to the field of political philosophy which could be described as a rudimentary form of transcendental-empirical methodology. In this article it is argued that the philosophical roots of politocratic communitarianism stand diametrically opposed to Althusius’ theory. The upshot is that for politocrats to subscribe to and accommodate Althusius’ political views demand departing from Aristotle’s universalistic statism and his underlying idea of serving the interests (and needs) of the organismic state.
ISSN: 0041-4751
DOI: 10.17159/2224-7912/2018/v58n1a11