Die evaluering van 'n eentalige toelatingstoets wat vir toelating tot hoër onderwys in 'n veeltalige konteks gebruik word

The evaluation of monolingual admissions test used for admission to higher education in a plurilingual context. This study aims to critically evaluate the practice to use monolingual admissions tests across diverse language groups. The specific aim of the study was, accordingly, to evaluate the bias...

Full description

Published in: SA Journal of Industrial Psychology Vol. 33; no. 1; pp. 90 - 101
Main Author: Koch, Elize
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: AOSIS 01-01-2007
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: The evaluation of monolingual admissions test used for admission to higher education in a plurilingual context. This study aims to critically evaluate the practice to use monolingual admissions tests across diverse language groups. The specific aim of the study was, accordingly, to evaluate the bias, across language groups, of a reading comprehension test used for admission to higher education. The subsequent aim was to decide about the scalar equivalence of the test across three language groups, namely Afrikaans and English students and students who are first language speakers of an African language. Item bias and structural differences between the English first and English second language groups were found, while structural differences continued to be found after deleting the DIF items from the test. Implications for fair admissions testing in the South African context are discussed. Hierdie stukkie het dit ten doel om die praktyk om eentalige toelatingstoetse oor taalgroepe heen te gebruik, krities te evalueer. Die oogmerk van die studie was gevolglik om 'n toets van leesbegrip wat vir toelating tot universiteit gebruik word en wat slegs in Engels beskikbaar is, te evalueer vir sydigheid. Die uiteindelike oogmerk was om oor die skaalekwivalensie van die toets ten opsigte van drie taalgroepe te besluit, naamlik Afrikaanse en Engelse studente en studente met 'n Afrika taal as eerste taal. Item sydigheid en strukturele verskille tussen Engels eerstetaal sprekers en Engels tweedetaal sprekers is gevind, terwyl strukturele verskille na die verwydering van die DIF items voorgeduur het. Implikasies vir billike toelatingstoetsing in Suid-Afrika word bespreek.
ISSN: 0258-5200
2071-0763