Ter wille van 'n positiewe en gedissiplineerde leeromgewing in skole ... : voorwoord

Die handhawing van dissipline en orde vorm altyd 'n faset of deel van enige opvoedende onderwyssituasie. Onderwysers behoort dus deurlopend die geleentheid gebied te word om hulself toe te rus om 'n positiewe onderrigleeromgewing, waaronder 'n positiewe gedissiplineerde omgewing, in h...

Full description

Published in: Koers (Potchefstroom, South Africa) Vol. 68; no. 4; pp. XI - XIV
Main Authors: Van der Walt, Hannes, Steyn, Hennie, Oosthuizen, Izak
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: AOSIS 01-01-2003
Online Access: Get full text
Summary: Die handhawing van dissipline en orde vorm altyd 'n faset of deel van enige opvoedende onderwyssituasie. Onderwysers behoort dus deurlopend die geleentheid gebied te word om hulself toe te rus om 'n positiewe onderrigleeromgewing, waaronder 'n positiewe gedissiplineerde omgewing, in hulle klaskamers te kan vestig met inagneming van voortdurende veranderende omstandighede.
ISSN: 0023-270X
2304-8557