Bioprospektering, wetgewing en navorsing by universiteite in Suid-Afrika : research and review article

Bioprospecting, legislation and research at universities in South Africa South Africa is particularly rich in biodiversity. This biodiversity may be utilised and has commercial potential. Bioprospecting is the systematic evaluation of biodiversity by making use of advanced technologies in search of...

Full description

Published in: Suid-Afrikaanse tydskrif vir natuurwetenskap en tegnologie Vol. 25; no. 4; pp. 221 - 225
Main Author: Du Plessis, J.L
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: AOSIS 12-01-2006
Online Access: Get full text
Summary: Bioprospecting, legislation and research at universities in South Africa South Africa is particularly rich in biodiversity. This biodiversity may be utilised and has commercial potential. Bioprospecting is the systematic evaluation of biodiversity by making use of advanced technologies in search of and development of commercially, valuable new products. The international Convention on Biodiversity and the national Biodiversity Act accentuate the sustainable use and conservation of biodiversity and set certain prerequisites for bioprospecting and the research concerned with it. Research with indigenous biological resources is also affected by this legislation. Almost every university in South Africa is involved in bioprospecting projects and / or research with indigenous biological resources. A short overview of the origin of the Biodiversity Act is given. Research management and researchers are hereby informed of the current legal implications of the Biodiversity Act on research at universities. Suid-Afrika is besonder ryk aan biodiversiteit. Dié biodiversiteit kan benut word en het kommersiële potensiaal. Bioprospektering is die sistematiese evaluering van biodiversiteit deur gebruik te maak van gevorderde tegnologie in die soeke na en ontwikkeling van kommersieel waardevolle nuwe produkte. Die internasionale Konvensie vir Biodiversiteit en die nasionale Biodiversiteitwet beklemtoon die volhoubare benutting en bewaring van biodiversiteit en stel sekere vereistes aan bioprospektering en die navorsing daarby betrokke. Navorsing op inheemse biologiese hulpbronne word ook deur die wetgewing geraak. Feitlik elke universiteit in Suid-Afrika is betrokke by bioprospekteringsprojekte en / of navorsing op inheemse biologiese hulpbronne. 'n Kort oorsig oor die ontstaan van die Biodiversiteitwet word gegee. Navorsingsbestuur en navorsers word hiermee meegedeel wat die huidige wetlike implikasies van die Biodiversiteitwet op navorsing by universiteite in Suid-Afrika is.
ISSN: 0254-3486
2222-4173