Text this: In vitro evaluering van die effektiwiteit van vyf plante wat tradisioneel teen seksueel oordraagbare siektes gebruik word : research letter