In vitro evaluering van die effektiwiteit van vyf plante wat tradisioneel teen seksueel oordraagbare siektes gebruik word : research letter

The in vitro evaluation of the efficacy of five plants traditionally used for the treatment of sexually transmitted diseases Up to 60% of South Africans consult traditional healers for treatment of diseases, including sexually transmitted diseases (STDs). Medicinal plants play a major role in the tr...

Full description

Published in: Suid-Afrikaanse tydskrif vir natuurwetenskap en tegnologie Vol. 21; no. 1; pp. 16 - 18
Main Authors: Malan, S.F, Van Dyk, S, Swart, H
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: AOSIS 03-01-2002
Online Access: Get full text
Summary: The in vitro evaluation of the efficacy of five plants traditionally used for the treatment of sexually transmitted diseases Up to 60% of South Africans consult traditional healers for treatment of diseases, including sexually transmitted diseases (STDs). Medicinal plants play a major role in the treatment of STDs by traditional healers, but without any scientific support. During this study, five plants were chosen from literature due to their reputed use by traditional healers in the treatment of STDs. The plants were screened for anti-bacterial and anti-STD activity. The plants chosen were Clematis brachiata, Elephantorrhiza elephantina, Lepidium bonariense, Ranunculus multifidus and Typha capensis. The STD screening was conducted with Candida albicans, Neisseria gonorrhoeae and Haemophilus ducreyi. Bacillus subtilus, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Enterobacter sp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Aspergillus niger were also included for screening purposes. Only Lepidium bonariense possesses activity against all the organisms tested. It is thus clear that a need exists to determine the efficacy of medicinal plants and that the obtained information is communicated to the traditional healers. Tot soveel as 60% van die Suid-Afrikaanse bevolking raadpleeg tradisionele genesers vir siektetoestande, insluitende seksueel oordraagbare siektes (SOS). Medisinale plante speel 'n belangrike rol in die behandeling van SOS deur tradisionele genesers, maar sonder enige wetenskaplike bewyse van effektiwiteit. Vir hierdie studie is 5 plante vanuit die literatuur gekies op grond van hul gebruik deur tradisionele genesers vir die behandeling van SOS. Siftingstoetse vir die bepaling van aktiwiteit teen bakterieë en teen SOS is op die plante uitgevoer. Die plante was Clematis brachiata, Elephantorrhiza elephantina, Lepidium bonariense, Ranunculus multifidus en Typha capensis. Siftingstoetse is uitgevoer met die organismes Candida albicans, Neisseria gonorrhoeae en Haemophilus ducreyi wat met SOS geassosieer word, terwyl Bacillus subtilus, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Enterobacter sp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa en Aspergillus niger ook in die siftingstoetse ingesluit is. Slegs Lepidium bonariense het aktiwiteit teen die gebruikte organismes getoon. Dit is dus duidelik dat daar 'n behoefte bestaan om die effektiwiteit van medisinale plante wetenskaplik te bepaal en te kommunikeer.
ISSN: 0254-3486
2222-4173