Demokratiese konsolidasie in 'n verdeelde samelewing : uitdagings aan Suid-Afrikaanse leiers

Die uiteindelike doel van die leiers in die huidige Suid-Afrikaanse regering is om Suid-Afrika te transformer in 'n verenigde, demokratiese, nierassistiese, nie-seksistiese en welvarende samelewing waar stres en konflik sowel as individuele en groepsbelange voldoende aangespreek word. Politieke...

Full description

Published in: Tydskrif vir geesteswetenskappe Vol. 46; no. 4; pp. 399 - 415
Main Authors: Prinsloo, Erna, Wiechers, Bettie
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 12-01-2006
Online Access: Get full text
Summary: Die uiteindelike doel van die leiers in die huidige Suid-Afrikaanse regering is om Suid-Afrika te transformer in 'n verenigde, demokratiese, nierassistiese, nie-seksistiese en welvarende samelewing waar stres en konflik sowel as individuele en groepsbelange voldoende aangespreek word. Politieke leiers het saamgestem oor 'n proses van versoening tussen alle groepe in die land in 'n poging om die geweld, waargenome onreg en negatiewe stereotipering, wat die huidige konflikte aangeblaas het, uit te roei. In hierdie artikel word die sosiale en kulturele diversiteit in die land ondersoek wat tot 'n magstryd aanleiding gee en wat bydra tot die konflik, korrupsie, misdaad en geweld wat meer as tydelike probleme geword het en wat die toekoms van 'n jong demokrasie bedreig. Leierskapuitdagings in die huidige tydsgewrig word ondersoek met die fokus op versoening, die vestiging van vrede en vertroue en volhoubare ontwikkeling. Sleutelaspekte van die veranderende aard van hierdie uitdagings waarmee die politieke leiers in Suid-Afrika gekonfronteer word, asook die praktiese beleidsaanbevelings wat met hierdie sleutelaspekte verband hou, word bespreek. Democratic consolidation in a divided society : challenges for South African leaders The central objective of the leaders in the present South African government is the transformation of South Africa into a united, democratic, non-racial, non-sexist and prosperous society where stress and conflict issues as well as individual human needs and group needs are addressed satisfactorily. Political leaders have agreed on a process of reconciliation amongst all the different groups in the country in an attempt to root out the combination of violence, perceived injustice and negative stereotyping which have fostered contemporary conflicts. This article examines the social and cultural diversity in the country which leads to power struggles and which contribute to the conflict, corruption, crime and violence which have become more than temporary problems and which threaten the future of a fledgling democracy. Challenges of leadership in the current phase are discussed with a focus on reconciliation and confidence building, as well as on peace building and sustainable development. Key issues which highlight the changing nature of the challenges facing political leaders in South Africa are reviewed and practical policy recommendations relating to these key issues are deliberated.
ISSN: 0041-4751