Foucault en die vraag na die verligting : navorsings- en oorsigartikels

The work of the French thinker, Michel Foucault, is an inexhaustible source of insight regarding the way in which one enters into a relationship with history - something that is not self-evident, but requires careful consideration of the contingent factors which have contributed to the present state...

Full description

Published in: Tydskrif vir geesteswetenskappe Vol. 53; no. 3; pp. 314 - 330
Main Author: Olivier, Bert
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 01-01-2013
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: The work of the French thinker, Michel Foucault, is an inexhaustible source of insight regarding the way in which one enters into a relationship with history - something that is not self-evident, but requires careful consideration of the contingent factors which have contributed to the present state of affairs. Such a consideration also opens the way for a critique of current social practices, which may otherwise seem self-justifying and necessary. With this in mind, the present article addresses the theme of "enlightenment" in the work of Foucault, with a view to articulating what such "enlightenment" would amount to in contemporary society. One soon learns from Foucault's own writings on enlightenment that there is a fundamental difference between "enlightenment" in the Kantian sense of the 18th-century "present" - that is, of humanity coming of age in what became known as the historical Enlightenment, on the one hand, and "enlightenment" in the sense of a philosophy of the (contemporary) present, which would do justice to both the (Kantian) universal as well as what is contingent and particular, on the other. Die werk van Michel Foucault is 'n feitlik onuitputbare bron van insig omtrent die wyse waarop 'n mens met die geskiedenis in verhouding staan. Hy stel jou onder andere in staat om in te sien dat dit wat allerweë as noodsaaklik beskou word, eintlik maar die uitkoms is van kontingente (met ander woorde, histories-besondere, nie-noodwendige; die teenoorgestelde van "noodwendige") ontwikkelinge - 'n insig wat verreikende implikasies het vir 'n kritiek van huidige sosiale praktyke. Daarby leer 'n mens by hom wat die verskil is tussen "verligting" in die Kantiaanse sin, en "verligting" in die sin van 'n filosofie van die huidige, wat reg laat geskied, nie alleen aan die (Kantiaanse) universele nie, maar ook aan die kontingente en partikuliere (of besondere). Teen hierdie agtergrond word gevra wat die kontingente praktyke is wat vandag onkrities as "noodsaaklik" beskou word, en wat volgens Foucault se begrip van "verligting" geproblematiseer moet word. Beide sy genealogie van panoptiese dissiplinêre strategieë en van bio-mag word bespreek voordat die relevansie van sy ondersoek na antieke, outonomie-bevorderende praktyke van "die sorg vir die self" vir die moontlikheid van hedendaagse verligting aan die orde kom. By wyse van afsluiting word die belangrikheid van Jacques Ranciére se werk oor demokrasie vir die tema van verligting kortliks bespreek.
ISSN: 0041-4751