Українська без помилок. Говоримо і пишемо правильно. Сучасний довідник з урахуванням останніх змін у правописі і мовленні (Ukrai'ns'ka bez pomylok. Govorymo i pyshemo pravyl'no. Suchasnyj dovidnyk z urahuvannjam ostannih zmin u pravopysi i movlenni)

Перевірена авторська методика — гарантований результат! Ефективна методика допоможе без тривалих виснажливих занять виробити і закріпити навички грамотного письма та мовлення відповідно до новітніх норм. У доступній і зрозумілій формі подано теоретичні відомості з прикладами, цікавими коментарями та...

Full description

Published in: Українська без помилок. Говоримо і пишемо правильно. Сучасний довідник з урахуванням останніх змін у правописі і мовленні (Ukrai'ns'ka bez pomylok. Govorymo i pyshemo pravyl'no. Suchasnyj dovidnyk z urahuvannjam ostannih zmin u pravopysi i movlenni)
Main Author: Журенко (Zhurenko), О. (O.)
Format: Book Chapter
Language: Ukrainian
Published: Kharkiv Glagoslav Distribution 10-01-2015
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Перевірена авторська методика — гарантований результат! Ефективна методика допоможе без тривалих виснажливих занять виробити і закріпити навички грамотного письма та мовлення відповідно до новітніх норм. У доступній і зрозумілій формі подано теоретичні відомості з прикладами, цікавими коментарями та великою кількістю практичних завдань і різноманітних тестів для перевірки та закріплення вивченого матеріалу. Довідник стане корисним при підготовці до випускних і вступних іспитів, а також у повсякденному житті. (Perevirena avtors'ka metodyka — garantovanyj rezul'tat! Efektyvna metodyka dopomozhe bez tryvalyh vysnazhlyvyh zanjat' vyrobyty i zakripyty navychky gramotnogo pys'ma ta movlennja vidpovidno do novitnih norm. U dostupnij i zrozumilij formi podano teoretychni vidomosti z prykladamy, cikavymy komentarjamy ta velykoju kil'kistju praktychnyh zavdan' i riznomanitnyh testiv dlja perevirky ta zakriplennja vyvchenogo materialu. Dovidnyk stane korysnym pry pidgotovci do vypusknyh i vstupnyh ispytiv, a takozh u povsjakdennomu zhytti.)
ISBN: 9789661492430
9661492433