Jazyk a SlovníK. Vybrané Lingvistické Studie Vybrané lingvistické studie

V souborné knize Jazyk a slovník se představuje výbor mensích studií z autorova padesátiletého přemýslení o jazyce, českém i řadě dalsích, z okruhů tematicky základních i opomíjených, předevsím vsak stojících mimo tradiční čistě gramatické pohledy. Pozornost je zaměřena zvlástě na oblasti klasické l...

Full description

Published in: Jazyk a SlovníK. Vybrané Lingvistické Studie
Main Author: Čermák, Frantisek
Format: Book Chapter
Language: Czech
Published: Prague Karolinum Press 09-01-2014
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: V souborné knize Jazyk a slovník se představuje výbor mensích studií z autorova padesátiletého přemýslení o jazyce, českém i řadě dalsích, z okruhů tematicky základních i opomíjených, předevsím vsak stojících mimo tradiční čistě gramatické pohledy. Pozornost je zaměřena zvlástě na oblasti klasické lingvistiky a v intencích "pražského" myslení také na otázky nepřílis často řeseného pojmenování v rámci siroce pojatého lexikonu. _x000D_Důstojné místo zaujímá připomenutí klasiků moderní lingvistiky, předevsím strukturalistické, jak je rozpracovávala už předválečná Pražská skola, jež zásadně ovlivnila vývoj domácí i světové lingvistiky v řadě pojmů a postupů, které přinesla. Uvádějí se tu i největsí osobnosti jejích dějin - otec moderní lingvistiky Ferdinand de Saussure či z ,,domácích" pozoruhodný obecný lingvista a typolog Vladimír Skalička. Konečně tu hrají svou nezastupitelnou roli také některé základní a zcela samozřejmé pojmy a vztahy oné doby, bez nichž se dnes už neobejdeme, jako synchronie-diachronie, funkce, opozice, paradigmatika-syntagmatika či centrum-periferie. Jistou syntézu dobového učení představuje i obsáhlá typologická studie germánských jazyků._x000D_ Slovník se ve výboru prezentuje v oblasti zdánlivě okrajové, leč mimořádného významu, jíž je rozpracování Mathesiova jazykového pojmenování - zde zejména v typologickém a srovnávacím pohledu, ale i v poznámkách o jeho roli v jazyce mluveném ve vymezení proti jazyku psanému, stejně jako v možné opozici k syntaxi. Zásadní je ovsem metoda rozboru jak detailně a modelově na bázi korpusových dat, tak i zcela obecně v syntéze tvořící základ lexikografického metajazyka při jeho výkladu, anebo třeba v pokusu představit sémantický systém českých slovesných předpon. Stejně zásadní a nové tu jsou i příspěvky o sémiotické stránce a aspektech slovníku a lexémů, jejichž znaková podoba se v prvních krocích systematizuje, anebo zásadní poznatky zachycující typologii a zákonitosti lexikální syntagmatiky, zvlástě kolokací, donedávna zcela nepoznané._x000D_ Výbor doplňují příspěvky rámující jazyk a jeho užívání sociolingvisticky, předevsím v kritických poznámkách k českému preskriptivismu, proti němuž stojí funkčně nesesněrovaný mluvený jazyk, zvlástě obecná čestina, a to i v sirsím rámci úvah o jazycích Evropy či pokusech o umělý jazyk. _x000D_
ISBN: 8024626721
9788024626727
9788024626604
8024626608