Gepraat van aborsie in Namibië

Die uitsprake hierbo kom van deelnemers, wat bewys dat 'n debaat hieroor moontlik is in Namibie en dat baie meer van hierdie tipe dialoog nodig is en verwelkom word. Na die eerste werkswinkel het Sheena Magenya Sister Namibia se radio inbel program aangebied oor die onderwerp 'Moet wetgewi...

Full description

Published in: Sister Namibia Vol. 21; no. 2; p. 20
Format: Magazine Article
Language: Afrikaans
Published: Windhoek Sister Namibia 07-01-2009
Online Access: Get full text
Summary: Die uitsprake hierbo kom van deelnemers, wat bewys dat 'n debaat hieroor moontlik is in Namibie en dat baie meer van hierdie tipe dialoog nodig is en verwelkom word. Na die eerste werkswinkel het Sheena Magenya Sister Namibia se radio inbel program aangebied oor die onderwerp 'Moet wetgewing op aborsie in Namibia in so 'n mate gewysig word dat dit makliker vir vroue is om aborsie te verkry?' Die uitsprake wat bellers gemaak het asook die sms boodskappe het die opinies wat in die werkswinkel opgekom het, bevestig. - Namibiers het nodig en verwelkom om meer te leer en te hoor oor wat aborsie beteken vir die gesondheid en welsyn van vroue landswyd. Deelnemers meen dat mense veskeie dinge gebruik soos 'stokke, bleik, opgekookte waspoeier, gekookte water met brandewyn' om aborsies te weeg te bring. Dit is vir hierdie rede dat die eerste skrywe van die Consolidated National Reproductive and Child Health Policy van April 2008, se dat 'onveilige aborsies een van die hoof oorsake van sterftes onder moeders asook van depressie is, veral onder die jeugdiges.' Weggooi van babas wat alte gereeld in Namibie voorkom was 'n belangrike onderwerp wat gedurig deur die deelnemers uitgesonder is. Deelnemers het gesê dat 'aborsie beter is as om babas weg te gooi, veral in ongewenste toestande soos verkragting,' en 'dat aborsie sterftes en die weggooi van babas kan verminder.' Algehele deelname was die benadering wat geneem is sodat almal wat bygewoon het hui opinie kon lig en hui eie ondervindinge kon deel random die huidige wetgewing in Namibie en hoe dit vroue raak wat besluite random aborsie moet neem. Opinies aangaande aborsie wat deur die deelnemers gelig is het gegaan van 'dit ontneem iemand die voorreg op lewe', 'dit mag nie as voorbehoed gebruik word nie' tot 'dit moet sonder voorwaardes gewettig word.' Die werkswinkel se benadering was van so 'n aard dat deelnemers vryelik hul opinies kon lug.
ISSN: 1026-9126