Slutsatser

I litteraturen talar man ibland om att det nordiska rättsliga samarbetet befinner sig i en kris. De nordiska länderna lyckas inte få in sina gemensamma mål på EU:s agenda och det upplevs som svårt att föra fram det nordiska perspektivet på EU-nivå. Man tänker att det nordiska samarbetet på sin höjd...

Full description

Published in: Rapport över ändringar i de nordiska avtalen efter 1 januari 1995, i synnerhet ur ett EU-rättsligt perspektiv pp. 61 - 65
Format: Book Chapter
Language: Swedish
Published: Copenhagen K Nordic Council of Ministers 07-04-2016
Series: TemaNord
Online Access: Get full text
Summary: I litteraturen talar man ibland om att det nordiska rättsliga samarbetet befinner sig i en kris. De nordiska länderna lyckas inte få in sina gemensamma mål på EU:s agenda och det upplevs som svårt att föra fram det nordiska perspektivet på EU-nivå. Man tänker att det nordiska samarbetet på sin höjd fungerar som ett tillägg eller ett komplement till EU:s lagstiftningsåtgärder. Fungerande lösningar, som exempelvis den nordiska passunionen, får ge vika eller ändras på grund av skyldigheterna gentemot EU. Internationella avtal mellan medlemsstater har hamnat i skymundan på grund av utvecklingen för EU-rätten. I praktiken skiljer sig även de olika nordiska ländernas EU-politik ofta från varandra, vilket gör att det inte alltid är möjligt att ersätta det nordiska samarbetet med samarbete på EU-nivå.
ISSN: 0908-6692
DOI: 10.6027/9789289345439-5-sv