I globaliseringens tid

Globaliseringens effekter på moderna samhällen och deras medborgare har på senare år seglat upp som en av de viktigaste frågorna inom samhällsvetenskapen, och i den offentliga debatten. Globalisering är ett mångfacetterat fenomen som beroende på betraktaren kan omfatta allt från förändringar i inter...

Full description

Published in: Att möta globaliseringen pp. 13 - 18
Format: Book Chapter
Language: Swedish
Published: Copenhagen K Nordic Council of Ministers 06-16-2015
Series: TemaNord
Online Access: Get full text
Summary: Globaliseringens effekter på moderna samhällen och deras medborgare har på senare år seglat upp som en av de viktigaste frågorna inom samhällsvetenskapen, och i den offentliga debatten. Globalisering är ett mångfacetterat fenomen som beroende på betraktaren kan omfatta allt från förändringar i internationell handel, ett ökat inflytande för överstatliga institutioner till en allt mer likartad kulturkonsumtion (se t.ex. Brady m.fl., 2007). Trots att det pågår en diskussion om vad globalisering är och hur man ska kunna mäta den och dess verkningar är de flesta överens om att en globaliseringsprocess pågår och att den bl.a. innebär ett ökat utbyte och konkurrens mellan länder med skilda villkor på arbetsmarknaden.
ISSN: 0908-6692
DOI: 10.6027/9789289340861-3-sv