Hynafiaeth yr Orsedd Yr Ymchwilydd yn Herio Traddodiad

Mewn cyfres o erthyglau a anfonodd John Morris-Jones i’r cylchgrawnCymruyn 1896, ceir ymosodiad chwyrn ar ddilysrwydd hanesyddol yr Orsedd. Ac eto, nid cynnig datganiad gwrthrychol ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd yn rhesymegol drefnus oedd unig nod yr ymchwilydd, er na ellir amau iddo lwyddo i gy...

Full description

Published in: John Morris-Jones p. 123
Main Author: Allan James
Format: Book Chapter
Language: Welsh
Published: University of Wales Press 12-01-2011
Edition: 1
Online Access: Get full text
Summary: Mewn cyfres o erthyglau a anfonodd John Morris-Jones i’r cylchgrawnCymruyn 1896, ceir ymosodiad chwyrn ar ddilysrwydd hanesyddol yr Orsedd. Ac eto, nid cynnig datganiad gwrthrychol ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd yn rhesymegol drefnus oedd unig nod yr ymchwilydd, er na ellir amau iddo lwyddo i gyflawni ei briod waith. Ymdriniwyd â’r ffeithiau a gasglwyd ac a broseswyd ganddo mewn modd hynod ofalus er mwyn chwalu hen goelion amheus eu ffynhonnell. Pe bai’r ymchwilydd wedi penderfynu canolbwyntio ar gyflwyno a dadansoddi’r dystiolaeth a oedd yn ei feddiant ac a oedd yn taflu goleuni newydd ar dybiaethau cyfeiliornus ynglŷn
ISBN: 0708324673
9780708324677