SAZRIJEVANJE NA SAMOI MARGARET MEAD I BOASOVSKI KULTURIZAM

Godine 1925., Franz Boas, »otac američke antropolo gije«, suočen s onim što je nazvao »teškoćom razluči vanja koji je dio našeg ponašanja društveno određen, a koji je opće ljudski«, uredio je svojoj dvadesettrogodišnjoj studentici Margaret Mead da ode na Samou u zapadnoj Polineziji. »Moćna ideja« Bo...

Full description

Published in: Dilthey’s Dream (Croatian version) p. 129
Main Author: HISTORIJSKA ANALIZA
Format: Book Chapter
Language: Croatian
Published: ANU Press 07-18-2016
Online Access: Get full text
Summary: Godine 1925., Franz Boas, »otac američke antropolo gije«, suočen s onim što je nazvao »teškoćom razluči vanja koji je dio našeg ponašanja društveno određen, a koji je opće ljudski«, uredio je svojoj dvadesettrogodišnjoj studentici Margaret Mead da ode na Samou u zapadnoj Polineziji. »Moćna ideja« Boasovog »životnog djela« bila je (prema njegovom studentu Leslieju Spieru) »potpuno obliko vanje svakog ljudskog izraza–nutarnje misli i vanjskog pona šanja – putem društvenog uvjetovanja«. Zadatak Meadove bio je pronaći, pod vodstvom Franza Boasa, odgovor na »pro blem koji su fenomeni adolescencije kulturno, a koji fiziološki određeni«. Godine 1928.,Sazrijevanju na Samoi,Meadova je bez
ISBN: 9532227504
9789532227505