PARADIGME U SUKOBU

Urujnu 1983. godine, Victor Turner, daroviti britanski socijalni antropolog, koji je postao profesor antro pologije na Sveučilištu u Virginiji, objavio je povijesni ogled pod naslovom »Tijelo, mozak i kultura«. Kažem »povi jesni« zato što je to bio posljednji ogled Victora Turnera, te zato što je u...

Full description

Published in: Dilthey’s Dream (Croatian version) p. 63
Main Author: DEREK FREEMAN
Format: Book Chapter
Language: Croatian
Published: ANU Press 07-18-2016
Online Access: Get full text
Summary: Urujnu 1983. godine, Victor Turner, daroviti britanski socijalni antropolog, koji je postao profesor antro pologije na Sveučilištu u Virginiji, objavio je povijesni ogled pod naslovom »Tijelo, mozak i kultura«. Kažem »povi jesni« zato što je to bio posljednji ogled Victora Turnera, te zato što je u njemu, oslanjajući se na istraživanja evolucijskog neuroznanstvenika Paula MacLeana, Turner temeljito ispitao glavnu tezu da se njega i druge antropologe dvadesetog sto ljeća »podučavalo svetom štovanju« pretpostavke da je »svo ljudsko ponašanje rezultat društvenog uvjetovanja«. Ranije iste godine,Harvard University Pressobjavio je moju knjigu u kojoj sam izložio opovrgavanje dugo prizna tog navodnog
ISBN: 9532227504
9789532227505