ANTROPOLOGIJA IZBORA

Veoma sam zahvalan što sam pozvan govoriti antropo loškoj, arheološkoj i lingvističkoj sekciji 49. ANZAAS kongresa. Zadovoljstvo mi je vratiti se na Novi Zeland, jer premda sam sada australski državljanin i pripadam aka demskom osoblju australskog sveučilišta, svoj sam život započeo na ovim otocima,...

Full description

Published in: Dilthey’s Dream (Croatian version) p. 39
Main Author: DEREK FREEMAN
Format: Book Chapter
Language: Croatian
Published: ANU Press 07-18-2016
Online Access: Get full text
Summary: Veoma sam zahvalan što sam pozvan govoriti antropo loškoj, arheološkoj i lingvističkoj sekciji 49. ANZAAS kongresa. Zadovoljstvo mi je vratiti se na Novi Zeland, jer premda sam sada australski državljanin i pripadam aka demskom osoblju australskog sveučilišta, svoj sam život započeo na ovim otocima, studirajuæi antropologiju kasnih 1930-ih na (tadašnjem) Koledžu Sveučilišta Victoria pod vod stvom Ernesta Beagleholea. Beaglehole je, stekavši doktorat u Londonu pod Morrisom ginsbergom, nastavio studirati antropologiju na Sveučilištu Yale s edwardom Sapirom, jednim od utemeljitelja moderne lingvističke antropologije, koji je sâm bio student Franza Boasa. S Yalea, Beaglehole je proveo terenski rad među Hopijima, a zatim
ISBN: 9532227504
9789532227505