LJUDSKA PRIRODA I KULTURA

Wilhelm Dilthey, njemački novokantovski filozof, ostavio nam je opis kako je, jedne noči 1894. godine, usnio uznemirujuće zloslutan san. Boravio je u jednom dvorcu u Šleziji, te se, nakon dugačke i vatrene filozofske rasprave, povukao u svoju sobu, gdje je na zidu visjela kopija poznate rafaelove fr...

Full description

Published in: Dilthey’s Dream (Croatian version) p. 15
Main Author: DEREK FREEMAN
Format: Book Chapter
Language: Croatian
Published: ANU Press 07-18-2016
Online Access: Get full text
Summary: Wilhelm Dilthey, njemački novokantovski filozof, ostavio nam je opis kako je, jedne noči 1894. godine, usnio uznemirujuće zloslutan san. Boravio je u jednom dvorcu u Šleziji, te se, nakon dugačke i vatrene filozofske rasprave, povukao u svoju sobu, gdje je na zidu visjela kopija poznate rafaelove freskeAtenska škola. Kad je Dilthey zaspao, rafaelova je slika u snu oživjela, a filozofi postrenesansnog razdoblja nahrupili su kako bi se pridružili antičkima i srednjovjekovnima; nakon čega kao da se cijelo mnoštvo počelo razdvajati u suprotstavljene frakcije. Na jed noj su se strani, oko Arhimeda i Ptolemeja, okupili natura listički mislioci; na drugoj
ISBN: 9532227504
9789532227505