PREDGOVOR

Derek Freeman odabrao je naslovDiltheyev sanza ovu zbirku ogleda, a u prvom ogledu ovog sveska, »Ljudska priroda i kultura «, on objašnjava značenje tog izbora naslova. Diltheyev san nudi živopisnu metaforu za temeljnu napuklinu koja se počela otvarati u devetnaestom stoljeću, između naturalističkih...

Full description

Published in: Dilthey’s Dream (Croatian version) p. 9
Main Author: James J. Fox
Format: Book Chapter
Language: Croatian
Published: ANU Press 07-18-2016
Online Access: Get full text
Summary: Derek Freeman odabrao je naslovDiltheyev sanza ovu zbirku ogleda, a u prvom ogledu ovog sveska, »Ljudska priroda i kultura «, on objašnjava značenje tog izbora naslova. Diltheyev san nudi živopisnu metaforu za temeljnu napuklinu koja se počela otvarati u devetnaestom stoljeću, između naturalističkih i idealističkih modaliteta istraživanja u znanostima o čovjeku. Tijekom dvadesetog stoljeća ta je napuklina postala rastući ponor i upravo je premošćivanje tog ponora ono čemu je Freeman posvetio znatan dio svoje istraživačke karijere. U šest elegantnih ogleda od kojih se sastoji ovaj svezak, Freeman nudi kritičke argumente za alternativnu – »interakcionističku«* – paradigmu u društvenim istraživanjima. Pisani
ISBN: 9532227504
9789532227505