Förord

Denna bok är resultatet av ett forskningsprojekt som över åren finansierats från en rad olika håll. Inledningsvis bedrevs forskningen med bidrag från Crafoordska stiftelsen, Erik Philip Sörensens stiftelse, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål. De tre sistnämn...

Full description

Published in: Renegater p. 9
Main Author: Johan Stenfeldt
Format: Book Chapter
Language: Swedish
Published: Kriterium 11-20-2019
Online Access: Get full text
Summary: Denna bok är resultatet av ett forskningsprojekt som över åren finansierats från en rad olika håll. Inledningsvis bedrevs forskningen med bidrag från Crafoordska stiftelsen, Erik Philip Sörensens stiftelse, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål. De tre sistnämnda finansiärerna har dessutom lämnat sitt stöd till projektet vid flera tillfällen. I en andra fas har arbetet bedrivits inom projektet The Lessons of Communist and Nazi History – A Genealogical Approach, finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Jag framför härmed mitt varma tack till de finansiärer som gjort forskningen möjlig! Vänliga och kunniga människor har under resans gång
ISBN: 918890928X
9789188909282
DOI: 10.2307/j.ctv1vmnq47.3