Sköldmön - krigaren, kvinnan och äktenskapet En studie av sköldmöns samtida återspegling i två isländska fornaldarsagor

Under framförallt 1200- och 1300-talet nedskrevs sagor förlagda till de nordiska länderna som beskrev och skildrade en säregen och avlägsen värld. Dessa går under beteckningen fornaldarsagor och handlar om tiden före landnamet (den tidiga kolonisationen av Island) och även om de utgör en del av det...

Full description

Published in: Medeltidens genus p. 243
Main Author: Jessica Sundström
Format: Book Chapter
Language: Swedish
Published: Kriterium 05-11-2016
Online Access: Get full text
Summary: Under framförallt 1200- och 1300-talet nedskrevs sagor förlagda till de nordiska länderna som beskrev och skildrade en säregen och avlägsen värld. Dessa går under beteckningen fornaldarsagor och handlar om tiden före landnamet (den tidiga kolonisationen av Island) och även om de utgör en del av det isländska sagamaterialet utspelar sig skildringarna utanför Island. Dessa hjältesagor kan ha haft som motiv att förlänga perspektivet bakåt i tiden för de isländska hövdingarna. Rent innehållsmässigt utgör inte denna grupp sagor ett enhetligt material men en gemensam faktor är att de är mer fantastiska än andra sagatyper.589 Det är i dessa sagor som sköldmön,
ISBN: 9173468614
9789173468619
DOI: 10.2307/j.ctv1vmnk5t.12