Voorwoord

Dit was 'n genoeglike ervaring om nog 'n keer 'n bundel artikels te versamel vir 'n verdere besinning oor gees, geestelikheid en die geestelike. Die voriges kan geraadpleeg word in die Tydskrif vir geesteswetenskappe 52(1)* en 52(4) van 2012. Om die soveelste keer so 'n vold...

Full description

Published in: Tydskrif vir geesteswetenskappe Vol. 53; no. 4; pp. 495 - 496
Main Author: De Beer, Fanie
Format: Journal Article
Language: English
Published: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 01-01-2013
Online Access: Get full text
Summary: Dit was 'n genoeglike ervaring om nog 'n keer 'n bundel artikels te versamel vir 'n verdere besinning oor gees, geestelikheid en die geestelike. Die voriges kan geraadpleeg word in die Tydskrif vir geesteswetenskappe 52(1)* en 52(4) van 2012. Om die soveelste keer so 'n voldoening te smaak, was 'n eer en het alles te make met die aard van die samewerking, toewyding en entoesiasme van begeesterde outeurs. Oor die geleentheid van gesprekvoering voorafgaande aan die publikasie, is almal dit hartlik eens dat hierdie soort besinning nodig is en aangemoedig behoort te word en veral ook dat verdere gesprekvoering oor ander temas van sodanige aard nie afgeskeep mag word nie. Die opgewonde ontvangs van so 'n geleentheid vir besin, skryf, lees, praat en dink oor 'n bepaalde tema bevestig net, soos die vorige geleentheid, hoe uiters welkom en nodig dit is om binne ons gegewe situasie en milieu voort te gaan met die beplanning en verwesenliking van geleenthede soos hierdie.
ISSN: 0041-4751