Die etos van die hedendaagse kenniswerker

The ethos of the contemporary knowledge workerThis article reflects on the ethos of the contemporary knowledge worker and its relevance for the sciences of the spirit today as explored by Alan Liu in his book The laws of cool: knowledge work and the culture of information. According to him the tone...

Full description

Published in: Tydskrif vir geesteswetenskappe Vol. 57; no. 2-2; pp. 481 - 500
Main Author: De Beer, C.S. (Fanie)
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Portuguese
Published: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 06-15-2017
Subjects:
Art
Online Access: Get full text
Summary: The ethos of the contemporary knowledge workerThis article reflects on the ethos of the contemporary knowledge worker and its relevance for the sciences of the spirit today as explored by Alan Liu in his book The laws of cool: knowledge work and the culture of information. According to him the tone of contemporary life needs repair. Why and what does this mean? Something must be wrong, but what? If one reads between the lines it may have to do with “the ethos of ‘unknowing’”, referring to what has been, in the framework of this ethos, abandoned through “creative destruction” (the established, the customary, the familiar, the comfortable), and to what has vanished in terms of “cool” when cool is interpreted as the techno-informatic vanishing point of contemporary aesthetic, psychology, morality, politics, spirituality, and everything): the disastrous consequences of “an ethos of unknowing”. In brief it can be stated that it is about the absence of or loss of insight and wisdom in favour of calculation.Hierdie artikel besin oor die etos van die hedendaagse kenniswerker en die relevansie daarvan vir die wetenskappe van die gees soos dit ontwikkel is in die boek van Alan Liu The laws of cool: knowledge work and the culture of information. Volgens hom is “die toon of stand van die hedendaagse samelewing” van so ʼn aard dat dit dringende herstel behoef. Die hedendaagse lewe, die hedendaagse samelewing ly, is siek; ons ervaar ʼn sosiopatologie van kennisverlies en word daarom bedreig deur ernstige katastrofes. Dit konfronteer ons met ʼn enorme uitdaging. Om hierdie uitdaging die hoof te bied en aan die herstelproses mee te werk moet daarna gesoek word om “goed in te lig of te informeer” waarvoor ʼn “lewe-informerende houding” die noodsaaklike voorwaarde is. Die aard van die informeringstaak word bepaal deur die begrip “lewe” en nie deur geld, of die Mark, of geïsoleerde probleme, of informasie nie, maar lewe. Dit wil sê omvattend en diepgaande informering is nodig. Dit is die taak van die geletterdes (wat geletterheidvolheid belewe en najaag): poëties, fiksioneel, wetenskaplik en wetevol, hipertekstueel en multi-mediamatig, op voorwaarde dat nie een hiervan verblind mag word deur en verbonde is aan ideologiese vertolkinge en verdraaiinge van die werklikheid nie wat op alle gebiede oorvloedig in omloop is. Hierdie “nuwe literêres” wat in die werk van Liu (2004) voorrang geniet, behoort versterk te word deur die ingesteldheid van diegene wat geestelik toegerus is met die meervoudig-konnektiewe intelleksie, “die troebadoer van kennis” van Michel Serres, wat terselfdertyd ook toegerus is met die etos van die onbekende. Wie ook al sodanig toegerus is, sal ideale kandidate wees vir die verlangde sosioterapeutiese taak, in die belang van die herinvensie van kennis in die volle sin van die woord.
ISSN: 0041-4751
2224-7912
DOI: 10.17159/2224-7912/2017/v57n2-2a1