n Vogstremmingsindeks vir gebruik in besproeiing van katoen

Die behoefte bestaan om plantparameters as kritiese indikatore aan te wend om besproeiingsbestuur te vergemaklik. Die blaarwaterpotensiaal (ψb) van katoen en relatiewe turgiditeit (RT%) van blaarskyfies is gedurende 1983 tot 1985 en tydens die 1986/87-seisoen bepaal. Hierdie metings is op goed-bespr...

Full description

Published in: South African journal of plant and soil Vol. 4; no. 4; pp. 193 - 197
Main Authors: Dippenaar, M. C, Weyers, Catharina
Format: Journal Article
Language: Zhuang
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1987
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Die behoefte bestaan om plantparameters as kritiese indikatore aan te wend om besproeiingsbestuur te vergemaklik. Die blaarwaterpotensiaal (ψb) van katoen en relatiewe turgiditeit (RT%) van blaarskyfies is gedurende 1983 tot 1985 en tydens die 1986/87-seisoen bepaal. Hierdie metings is op goed-besproeide katoenpersele met sonop en om 14h00 geneem. Die gemiddelde ψ-waarde met sonop beloop - 564 kPa en die RT% = 92,96%. Die dehidrasie wat katoen onder hoë grondvogtoestande ondergaan korreleer goed met die verdampingsaanvraag van die atmosfeer soos met die Amerikaanse klas-A-pan gemeet (Ep). 'n Basislyn vir geen-vogstremming, is opgestel waarteen enige vogstremmingstoestand geweeg kan word deur van blaarwaterpotensiaal en RT% gebruik te maak. Aan die hand van hierdie basislyn is 'n plantwaterstremmingsindeks (PWSI) opgestel wat gedefinieer is as die verhouding van minimum verwagte dehidrasie soos deur die basislyn voorspel, tot die gemete daling in plantwaterstatus by 'n gegewe Ep-waarde. Die PWSI is goed gekorreleer met die lineêre groei van katoenblare en toename in planthoogte. Die kritieke PWSI-waarde waarby fotosintese en veselproduksie betekenisvol verminder, verg verdere navorsing.
ISSN: 0257-1862
2167-034X
DOI: 10.1080/02571862.1987.10634973