Reproduktiewe opbrengskomponente van mielies (Zea mays L.) soos beïnvloed deur verskillende grondvrugbaarheids- en be- sproeiingspeile

Die reproduktiewe opbrengskomponente van mielies (Zea mays L.) is gedurende die 1982/83-seisoen gemonitor by sekere behandelings van 'n langtermyn bemestings- en besproeiingsproef met twee peile elk van besproeiing (W), stikstof (N), fosfor (P), kallum (K) en kompos (M). Addisionele besproeiing...

Full description

Published in: South African journal of plant and soil Vol. 4; no. 2; pp. 100 - 102
Main Authors: Steynberg, R. E, Nel, P. C, Hammes, P. S
Format: Journal Article
Language: Zhuang
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1987
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Die reproduktiewe opbrengskomponente van mielies (Zea mays L.) is gedurende die 1982/83-seisoen gemonitor by sekere behandelings van 'n langtermyn bemestings- en besproeiingsproef met twee peile elk van besproeiing (W), stikstof (N), fosfor (P), kallum (K) en kompos (M). Addisionele besproeiing het kopgrootte en graanopbrengs laat toeneem terwyl die ander parameters nie betekenisvol beïnvloed is nie. Die effek van N is vertroebel omdat erte wat in die winter in wisselbou met mielies verbou word, skynbaar genoeg N voorsien het vir normale opbrengste. P- bemesting het pluim- en baardverskyning vervroeg sodat die graanvulperiode met 10 dae verleng is. Die aantal pitte per kop is vermeerder en gevolglik opbrengs ook. Kopaantal en pitmassa is egter nie betekenisvol beïnvloed nie. K- bemesting het die graanvulperiode met meer as 20 dae verleng omdat baardverskyning vervroeg is en tweedens omdat plante later fisiologies ryp geword het. K het verder 'n voordelige invloed gehad op kopaantal, kopgrootte en pitmassa. Opbrengs het met 6560 kg ha -1 toegeneem waar voldoende K voorsien is.
ISSN: 0257-1862
2167-034X
DOI: 10.1080/02571862.1987.10634951