Kaliumvaslegging in 'n Arcadia-grond: I. Vaslegging onder natuurlike toestande

Ten einde die mate van kaliumvaslegging op 'n grand van die Arcadia-serie onder natuurlike toestande na te gaan, is grondmonsters van 'n reeks proefpersele geneem. Die persele het verskillende hoeveelhede kaliumbemesting oor 'n periode van 12 jaar ontvang. Die monsters is vir totale e...

Full description

Published in: South African journal of plant and soil Vol. 4; no. 4; pp. 180 - 182
Main Authors: Steenkamp, C. J, Theron, A. A, de Bruyn, J. A
Format: Journal Article
Language: Zhuang
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1987
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Ten einde die mate van kaliumvaslegging op 'n grand van die Arcadia-serie onder natuurlike toestande na te gaan, is grondmonsters van 'n reeks proefpersele geneem. Die persele het verskillende hoeveelhede kaliumbemesting oor 'n periode van 12 jaar ontvang. Die monsters is vir totale en uitruilbare-plus-oplosbare kalium ontleed. Op 'n perseel wat 1 000 kg KCl ha -1 twee keer per jaar ontvang het, is slegs 4% van die toegediende kalium vasgelê. Laer toedienings van kalium het 'n vrystelling van kalium tot gevolg gehad. Die bietjie kalium wat vasgelê word kan dus vir praktiese doeleindes buite rekening gelaat word. Die verlies aan kalium as gevolg van uitloging is egter veel groter as dié wat met vaslegging uit die uitruilkompleks onttrek word.
ISSN: 0257-1862
2167-034X
DOI: 10.1080/02571862.1987.10634970