Die rol wat nitraat: ammoniumverhoudings speel in die effektiewe benutting van stikstof by Zea mays L

Die invloed van verskillende nitraat: ammoniumverhoudings by sub- en supra-optimale stikstofkonsentrasies op die opname en benutting van stikstof is ondersoek. Effektiewe stikstofbenutting is in terme van saadopbrengs per eenheid opgeneemde stikstof gemeet. Die beste nitraat: ammoniumverhouding was...

Full description

Published in: South African journal of plant and soil Vol. 3; no. 2; pp. 57 - 60
Main Authors: Adriaanse, F. G, Human, J. J
Format: Journal Article
Language: Zhuang
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1986
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Die invloed van verskillende nitraat: ammoniumverhoudings by sub- en supra-optimale stikstofkonsentrasies op die opname en benutting van stikstof is ondersoek. Effektiewe stikstofbenutting is in terme van saadopbrengs per eenheid opgeneemde stikstof gemeet. Die beste nitraat: ammoniumverhouding was 3:1 by 100 mg N l −1 . Hierdie verhouding het 'n hoogs betekenisvolle hoër benutting van opgeneemde stikstof bo 'n 1:0- of 1:1-verhouding by 100 mg N l −1 gehad. Nitraat: ammoniumverhoudings van 3:1 en 1:1 by 400 mg N l −1 was erg nadelig ten opsigte van saadproduksie en die effektiewe benutting van stikstof. 'n Hoër ammonium-N-konsentrasie by dieselfde stikstofkonsentrasie in die voedingsoplossing het die stikstofinhoud (%N) in die plantdele betekenisvol verhoog. Hierdie verhoging het egter nie gepaard gegaan met 'n verhoogde stikstofopname nie. S.-Afr. Tydskr. Plant Grond. 1986, 3: 57-60
ISSN: 0257-1862
2167-034X
DOI: 10.1080/02571862.1986.10634189