Inhibering van urease-aktiwiteite in sekere gronde van die sentrale besproeiingsgebiede in Suid-Afrika

Die verloop van hidrolise is in vier gronde met verskillende urease-aktiwiteite, afkomstig van die sentrale besproeiingsgebiede, gemonitor na toediening van ureum teen die ekwivalent van 100 kg N ha −1 . Gelyktydig met die toediening van ureum is sewe belowende inhibeerders ook toegedien teen '...

Full description

Published in: South African journal of plant and soil Vol. 8; no. 4; pp. 212 - 214
Main Authors: Thormählen, F. P.J, den Preez, C. C
Format: Journal Article
Language: Zhuang
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1991
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Die verloop van hidrolise is in vier gronde met verskillende urease-aktiwiteite, afkomstig van die sentrale besproeiingsgebiede, gemonitor na toediening van ureum teen die ekwivalent van 100 kg N ha −1 . Gelyktydig met die toediening van ureum is sewe belowende inhibeerders ook toegedien teen 'n konsentrasie van 50 mg kg −1 . Tydens inkubasie by 30°C is die ureumstikstof op gereelde tydsintervalle gemeet totdat die hidrolise van ureum voltooi was. Die data is gebruik om die urease-aktiwiteite van die verskillende behandelings by elke grond te bereken. Hidrokinoon het gemiddeld die grootste verlaging in urease-aktiwiteite van die vier gronde bewerkstellig (94%), gevolg deur p-benzokinoon (93%), fenielfosfordiamidaat (85%), katekol (75%), fenielkwikasetaat (70%), tioureum (30%) en ammoniumtiosulfaat (19%). Daardeur is die tydsduur vir volledige hidrolise van ureum aansienlik verleng.
ISSN: 0257-1862
2167-034X
DOI: 10.1080/02571862.1991.10634836