Chemiese beheer van Acacia karroo

Verskillende chemiese middels en weiksmetodes is vergelyk vir die uitroei van A. karroo. Loofbespuiting met watexoplosbare formulasies Tordon teen verskillende konsentrasies is toegepas, terwyl die gebruik van Tordon vir gekapte oppervlak- en keepbehandeling ook evalueer is. Kragparaffien of dieselo...

Full description

Published in: Proceedings - Grassland Society of Southern Africa Vol. 8; no. 1; pp. 29 - 34
Main Authors: Du Toit, P. F, Nel, L. O
Format: Journal Article
Language: English
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1973
Online Access: Get full text
Summary: Verskillende chemiese middels en weiksmetodes is vergelyk vir die uitroei van A. karroo. Loofbespuiting met watexoplosbare formulasies Tordon teen verskillende konsentrasies is toegepas, terwyl die gebruik van Tordon vir gekapte oppervlak- en keepbehandeling ook evalueer is. Kragparaffien of dieselolie met of sonder 2,4,5-T is as stam- of gekapte oppervlakbehandeling aangewend. Die invloed van jaartyd op behandeling is ondersoek, tydstudies van arbeidsverbruik is onderneem en koste-ontledings is uitgevoer. Dit is gevind dat met enkelstammige bome stam-behandeling met kragparaffien die mees ekonomiese beheermetode was en dat dit ewe effektief dwarsdeur die jaar toegepas kan word. By jong boskasiegroei kan loofbespuiting oorweeg word.
ISSN: 0072-5560
DOI: 10.1080/00725560.1973.9648690