Evaluering en kalibrering van CERES-Maize: 3. Rywydtes in die westelike Hoëveld

In die westelike-Hoëveld waar reënval die mees beperkende hulpbron is, is lae plantpopulasie en wye rye erkende produksiepraktyke vir mielies. Die praktyke verskil beduidend van die praktyke waaronder CERES- Maize ontwikkel is. Ten einde CERES-Maize te evalueer ten opsigte van die produksiepraktyke,...

Full description

Published in: South African journal of plant and soil Vol. 11; no. 4; pp. 153 - 158
Main Authors: du Toit, A. S, Booysen, J, Human, J. J
Format: Journal Article
Language: Zhuang
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1994
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: In die westelike-Hoëveld waar reënval die mees beperkende hulpbron is, is lae plantpopulasie en wye rye erkende produksiepraktyke vir mielies. Die praktyke verskil beduidend van die praktyke waaronder CERES- Maize ontwikkel is. Ten einde CERES-Maize te evalueer ten opsigte van die produksiepraktyke, is PAN473 teen 'n plantpopulasie van 1.5 plante m −2 vir ses rywydtes (0.8; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 m) aangeplant. Die berekening van die uitdowingskoëffisient blyk ontoereikend te wees, 'n Nuwe funksie is ontwikkel om die berekening te verbeter. Die onvermoë van CERES-Maize om meerkoppigheid te simuleer plaas 'n beperking op die toe- passingsvermoë van die model in die Streek. CERES-Maize is aangepas om vir meerkoppigheid voorsiening te maak. Die veranderings het die D-indeks verhoog van 0.63 na 0.95 en die model dus meer toepaslik gemaak vir die klimaatstreek. 'n Meganistiese benadering tot kompenserende groei en die verspreiding van droë- materiaal onder verskillende verbouingspraktyke, behoort verder aandag te kry.
ISSN: 0257-1862
2167-034X
DOI: 10.1080/02571862.1994.10634316