TV-Kritiek: 'n Blik uit België

DIE eerste TV-resensies in die pers het veel te wense oorgelaat toe die nuwe medium op 31 Oktober 1953 sy verskyning in België gemaak het. Dit was te verstane. Soos in baie ander lande is die eerste kritiek gelewer deur joernaliste met min kennis van die medium; dit was merendeels mense wat van die...

Full description

Published in: Communicatio Vol. 2; no. 2; pp. 15 - 17
Main Author: Janssens, Norbert-E
Format: Journal Article
Language: English
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1976
Online Access: Get full text
Summary: DIE eerste TV-resensies in die pers het veel te wense oorgelaat toe die nuwe medium op 31 Oktober 1953 sy verskyning in België gemaak het. Dit was te verstane. Soos in baie ander lande is die eerste kritiek gelewer deur joernaliste met min kennis van die medium; dit was merendeels mense wat van die een of ander rubriek in die koerant na TV-kritiek oorgestap het. Dié toestand is intussen ruimskoots reggestel deur hoofredaksies wat gesien het dat dit vir koerante voordelig is om daagliks resensies van goeie gehalte te plaas. Mededinging het nuwe eise ten opsigte van die gehalte daarvan gebring.
ISSN: 0250-0167
1753-5379
DOI: 10.1080/02500167608537590