Karolina Pieters laat dinge gebeur op Maltahohe.(Cover story)

Soos die spreekwoordelike oase in die woestyn, spring die kinders op uit die stow werige vlakte in hui kleurvolle en tradisionele laslappie uitrustings. HuI klankryke stemme styg op bo die bloedige hitte terwyl hulle liggame ritmies heen en weer op die geklik en die maat van die woestyn musiek bewee...

Full description

Published in: Sister Namibia Vol. 19; no. 1; pp. 18 - 19
Main Author: Naude, Vertaal deur Marietjie
Format: Magazine Article
Language: English
Afrikaans
Published: Windhoek Sister Namibia 03-01-2007
Online Access: Get full text
Summary: Soos die spreekwoordelike oase in die woestyn, spring die kinders op uit die stow werige vlakte in hui kleurvolle en tradisionele laslappie uitrustings. HuI klankryke stemme styg op bo die bloedige hitte terwyl hulle liggame ritmies heen en weer op die geklik en die maat van die woestyn musiek beweeg. [Karolina Pieters] het sowat 382 wees- en kwesbare kinders onder haar sorg. Dit verteenwoordig bykans 10 persent van die dorpie se inwoners. Meeste van die kinders het een of albei hui oners weens MIV en vigs of geslagsgeweld verloor. Kulturele aktiwiteite, verduidelik Karolina, help om seker te maak dat die kinders nooit vergeet waar hulle vandaan kom nie en dat hui wortels stewig gevestig bly. Dit is ook 'n vorm van genesing. Terwyl sy elke kind op die nuam voorstel, vertel Karolina elkeen se storie sonder om die tyner besonderhede te verwar. I lulle is ook van mening dat Karolina, eerder as Joseph, as die N'oorsitter van die raad moet optree. In Namibië word die voorsitters van rade vir plaaslikc ovverhede deur die raadslede self verkies. Die raad van Maltahöhe bestaan uit drie Swapo-lede en twee lede van die ander partye. Volgens lede van die gemeenskap het Karolina se man. die skoolhoof en die leier van die plaaslike Swapo-tak, die verkiesing vir die voorsitterskap van die raad so bewerk dat 'n man gekies en sy vrou uitgesluit is om die party se base gelukkig te hou. Karolina benadruk dat sy as gemeenskapsaktivis ook nie deur mag gepla word nie, maar eerder dinge wil laat gebeur. [Sy] het 'n lang lys van goed wat gedoen moet word: die plakkerskamp moet opgradeer word tot 'n inlbrmele woonbuurt; sy moet borgskappe opspoor vir die kinders se onderrig en welstand: voorbereidings moet getref word vir die streck se danskompetisie; werkloosheid moet aangespreek word; MIV en vigs; 'n veldtog moet van stapel gestuur word teen die hoc vlakke van drankmisbruik; die groot uitstaande skuld van die raad wat nie ingcvorder is nie: die elektrisiteit wat gedurig afgeskakel word en die watervlak in die omgewing wat altyd te laag is. Hoe kan 'n vinnige dagbesoek aan Maltahöhe 'n bydrae lewer1.' '"n Paar toiletware vir die kinders," antwoord sy vinnig terwyl ons na die naaste winkel toe ry.
ISSN: 1026-9126