Oh, valumenhu

[Tulei] po eendjebo deni Tulei po eembele deni Okatevo aka oka nyanyangidwa moshiingilisa nokatolokwa kuRauna Ndinoshiho. Efano old fanekwa kulnatu Indongo.

Published in: Sister Namibia Vol. 19; no. 3; p. 23
Main Author: Prestina Sheya
Format: Magazine Article
Language: English
Afrikaans
Published: Windhoek Sister Namibia 07-01-2007
Online Access: Get full text
Summary: [Tulei] po eendjebo deni Tulei po eembele deni Okatevo aka oka nyanyangidwa moshiingilisa nokatolokwa kuRauna Ndinoshiho. Efano old fanekwa kulnatu Indongo.
ISSN: 1026-9126