Die Tambaniprojek: ’n rekenaaranimasie van Die hebsugtige seekoei

Hierdie artikel bied ’n ondersoek na en refleksie op die tegnieke en die produksieprosesse wat gebruik is in die omskakeling van ’n tradisionele Ngano-Venda-volksverhaal, Die hebsugtige seekoei, vanaf borduurwerk in ’n digitale animasiefilm. Die artikel word gerig deur ’n metode wat afgelei is uit ’...

Full description

Published in: Literator Vol. 33; no. 1; pp. e1 - e10
Main Authors: Rita M.C. Swanepoel, Christiaan van der Westhuizen
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: AOSIS 11-01-2012
Online Access: Get full text
Summary: Hierdie artikel bied ’n ondersoek na en refleksie op die tegnieke en die produksieprosesse wat gebruik is in die omskakeling van ’n tradisionele Ngano-Venda-volksverhaal, Die hebsugtige seekoei, vanaf borduurwerk in ’n digitale animasiefilm. Die artikel word gerig deur ’n metode wat afgelei is uit ’n praktykgebaseerde navorsingsmodel vir skeppende uitsette. Hierdie navorsingsmodel omskryf wyses waarvolgens skeppende uitsette as geldige navorsingsopsies gereken kan word. Die metode bestaan uit die dokumentering van en refleksie ten opsigte van die projek in drie fases, naamlik pre-produksie, produksie en post-produksie. Die Tambani-borduurwerkprojek is ’n gemeenskapsuitreikingsinisiatief wat deur Ina le Roux van stapel laat loop is. Ngano is die versamelwoord vir tradisionele Vendavolksverhale. In hierdie artikel argumenteer ons dat rekenaaranimasietegnieke wel suksesvol geïmplementeer word in die digitale omskakeling van ’n Venda-volksverhaal wat oorspronklik uit ’n mondelinge tradisie stam. Ons demonstreer hierdie argument aan die hand van Christiaan van der Westhuizen se omskakeling van Die hebsugtige seekoei in ’n rekenaaranimasie.
ISSN: 0258-2279
2219-8237
DOI: 10.4102/lit.v33i1.27