Die uniekheid van ’n waardefunksie vir asimmetriese isotoopskeiding

Waardefunksies vir isotoopskeiding word byvoorbeeld gebruik om die skeidingsvermoe van ’n uraanverrykingskaskade te bereken. Die uniekheid van die waardefunksie vir simmetriese skeidingsprosesse is bekend. Die uniekheidsprobleem vir asimmetriese prosesse word bespreek en opgelos.

Published in: Suid-Afrikaanse tydskrif vir natuurwetenskap en tegnologie Vol. 7; no. 2; pp. 83 - 84
Main Author: G. Geldenhuys
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: South African Journal of Science and Technology 03-01-1988
Online Access: Get full text
Summary: Waardefunksies vir isotoopskeiding word byvoorbeeld gebruik om die skeidingsvermoe van ’n uraanverrykingskaskade te bereken. Die uniekheid van die waardefunksie vir simmetriese skeidingsprosesse is bekend. Die uniekheidsprobleem vir asimmetriese prosesse word bespreek en opgelos.
ISSN: 0254-3486
2222-4173
DOI: 10.4102/satnt.v7i2.904