Optimale toewysing en skedulering van werkers en take op ’n monteerbaan

Die optimale aanwending van kruisopgeleide werkslui in ’n produksielyn word ondersoek. Kruisopgeleide werkslui het die vermoë om haas enige taak in die produksieproses te verrig. ’n Wiskundige model om die optimale toewysing van werkers aan take te bepaal, word gefor-muleer. Die invloed van vaardige...

Full description

Published in: Suid-Afrikaanse tydskrif vir natuurwetenskap en tegnologie Vol. 28; no. 1; pp. 64 - 84
Main Authors: Lieschen Venter, Stephan Visagie
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: South African Journal of Science and Technology 09-01-2009
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Die optimale aanwending van kruisopgeleide werkslui in ’n produksielyn word ondersoek. Kruisopgeleide werkslui het die vermoë om haas enige taak in die produksieproses te verrig. ’n Wiskundige model om die optimale toewysing van werkers aan take te bepaal, word gefor-muleer. Die invloed van vaardige of onvaardige tydelike werkslui op die produksielyn word ook ondersoek. Die finale model neem verskeie doelwitte in ag. In die eerste fase word ’n nutsfunksie van produksie gemaksimeer terwyl werkers aan take toegewys word. Daarmee saam word die verbetering van die werkers se vaardigheidsvlakke gemaksimeer terwyl die effek van die leer en vergeet van vaardighede in ag geneem word. Die arbeidskoste van pro-duksie word ook geminimeer terwyl die tipe werkers en die manier waarop hulle aangestel en afgelê moet word, bepaal word. Laastens word die totale produksietyd geminimeer ter-wyl die optimale volgorde van die take in die produksieproses bepaal word. Die praktiese bruikbaarheid van die model word ook met behulp van ’n gevallestudie gedemonstreer.
ISSN: 0254-3486
2222-4173
DOI: 10.4102/satnt.v28i1.48