Quo Vadis, opvoeder?

Enige opvoedkunde word deur sy grondbeginsels beheers, ook die Calvinistiese. Hierdie beheersing strek hom veel verder uit as slegs die grense wat deur die teorie gestel word; dit reik heen na die praktyk en die organisasie. Dit omvat die opvoeder en die opvoedeling, die opvoedingsinrigting en die b...

Full description

Published in: Koers (Potchefstroom, South Africa) Vol. 26; no. 1
Main Author: B. C. Schutte
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: Scriber Editorial Systems 03-01-1958
Online Access: Get full text
Summary: Enige opvoedkunde word deur sy grondbeginsels beheers, ook die Calvinistiese. Hierdie beheersing strek hom veel verder uit as slegs die grense wat deur die teorie gestel word; dit reik heen na die praktyk en die organisasie. Dit omvat die opvoeder en die opvoedeling, die opvoedingsinrigting en die beheer daarvan, die stof en die metode, die liggaam en die siel, die tydelike en die ewige bestemming. As Calviniste laat ons ons ,,in U lig” lei op al hierdie terreine, of wil ons graag daardeur gelei word.
ISSN: 0023-270X
2304-8557
DOI: 10.4102/koers.v26i1.1599