Discovery of Oil and Gas Shows in the Lower Cretaceous of the Hongmiaozi Basin, Southeastern Songlibao Peripheral Basin

Byline: Dandan WANG, Jiaodong ZHANG, Wenhao ZHANG, Xingui ZHOU, Shizhen LI, Weibin LIU, Qingshui DONG, Yuanlin MENG

Published in: Acta geologica Sinica (Beijing) Vol. 92; no. 3; pp. 1281 - 1282
Main Authors: WANG, Dandan, ZHANG, Jiaodong, ZHANG, Wenhao, ZHOU, Xingui, LI, Shizhen, LIU, Weibin, DONG, Qingshui, MENG, Yuanlin
Format: Journal Article
Language: English
Published: Wiley Subscription Services, Inc 06-01-2018
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Byline: Dandan WANG, Jiaodong ZHANG, Wenhao ZHANG, Xingui ZHOU, Shizhen LI, Weibin LIU, Qingshui DONG, Yuanlin MENG
ISSN: 1000-9515
1755-6724
DOI: 10.1111/1755-6724.13616