Sosiale navorsing deur die raad vir geesteswetenskaplike navorsing

Sosiale navorsing is gedefinieer as die aanwending van eksakte prosedures op enlge maatskaplike situasie met die doel om 'n probleem op te los, of 'n hipotese te toets, of om nuwe verskynsels of verbandskappe bloot te lê.

Published in: Die Suid-Afrikaanse tydskrif vir sosiologie Vol. 1972; no. 5; pp. 3 - 13
Main Author: Lötter, J.M
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: Taylor & Francis Group 09-01-1972
Online Access: Get full text
Summary: Sosiale navorsing is gedefinieer as die aanwending van eksakte prosedures op enlge maatskaplike situasie met die doel om 'n probleem op te los, of 'n hipotese te toets, of om nuwe verskynsels of verbandskappe bloot te lê.
ISSN: 0258-0144
DOI: 10.1080/02580144.1972.10429527