Differensiële fitotoksisiteit van tralkoksidim, bromoksinil en 'n mengsei van die twee produkte op Suid-Afrikaanse koringcultivars

Twee glashuisproewe en een veldproef is uitgevoer om die gevoeligheid van koringcultivars vir die wilde-haweronkruiddoder tralkoksidim, die breëblaaronkruiddoder bromoksinil en 'n mengsel van die twee te bepaal. Waar tralkoksidim teen dubbel die hoogste aanbevole dosisse met die benatter Addit...

Full description

Published in: South African journal of plant and soil Vol. 9; no. 4; pp. 173 - 176
Main Authors: Knobel, H. H, de Villiers, B. L, Smit, H. A, Lindeque, R. C
Format: Journal Article
Language: Zhuang
English
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1992
Subjects:
R
Online Access: Get full text
Summary: Twee glashuisproewe en een veldproef is uitgevoer om die gevoeligheid van koringcultivars vir die wilde-haweronkruiddoder tralkoksidim, die breëblaaronkruiddoder bromoksinil en 'n mengsel van die twee te bepaal. Waar tralkoksidim teen dubbel die hoogste aanbevole dosisse met die benatter Addit (R) in die glas- huis op 16 koringcultivars en twee -lyne toegedien is, het die 16 cultivars en die twee lyne fitotoksisiteit teenoor tralkoksidim getoon. In 'n tweede glashuisproef waar tralkoksidim met Addit (R) in 'n tenkmengsel met bromoksinil teen dubbel die hoogste aanbevole dosis op 36 koringcultivars en vier -lyne toegedien is, het 26 van die cultivars fitotoksisiteit getoon. Drie cultivars wat in die glashuisproewe gevoelig was vir tralkoksidim en tralkoksidim plus bromoksinil tenkmengsel, en wat geregistreer is vir beide hierdie middels, is in 'n derde proef in die veld geplant en gespuit met tralkoksidim en bromoksinil en 'n mengsel daarvan teen aanbevole en dubbeldosisse. Die geregistreerde benatter vir tralkoksidim (Addit (R) ) is in die veldproef teen enkel en dubbeldosisse ingesluit. Graanopbrengs van die cultivars het getoon dat die tralkoksidim teen dubbeldosis in 'n mengsel met bromoksinil fitotoksies op slegs SST 102 was. Nomenklatuur: Tralkoksidim (2-[1-(etoksie-imino) propiel]-3-hydroksie-5-(2,4,6-trimetielfeniel) sikloheks-2- enoon), difensokwat (1,2-dimetiel-3,5-difeniel-1H-pyrazolium), bromoksinil (3,5-dibromo-4-hidroksiebensoëni-triele).
ISSN: 0257-1862
2167-034X
DOI: 10.1080/02571862.1992.10634624