Die effek van vertraging van besproeiing op die opbrengs en kwaliteit van katoen (Gossypium hirsutum L.) in die Vaalhartsbesproeiingsgebied

Aangesien dit reeds bekend is dat katoen tydens die eerste stadia van die groeiperiode minder gevoelig vir watertekorte is, is 'n proef oor drie seisoene op Vaalharts uitgelê waar die eerste besproeiing na opkom van die saailinge uitgestel is totdat totale verdamping uit 'n Klas A-pan 200,...

Full description

Published in: South African journal of plant and soil Vol. 6; no. 3; pp. 179 - 182
Main Authors: de Kock, J, Human, J. J, de Bruyn, L. P
Format: Journal Article
Language: Zhuang
English
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1989
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Aangesien dit reeds bekend is dat katoen tydens die eerste stadia van die groeiperiode minder gevoelig vir watertekorte is, is 'n proef oor drie seisoene op Vaalharts uitgelê waar die eerste besproeiing na opkom van die saailinge uitgestel is totdat totale verdamping uit 'n Klas A-pan 200, 400, 600 en 800 mm was. Daarna is 75 mm besproei, gevolg deur verdere besproeiings van 75 mm sodra 125 mm uit 'n Klas A-pan verdamp het. Alhoewel evapotranspirasieverliese by besproeiing na σEp=400mm reeds die toedieningshoeveelheid oorskry het, is saadkatoenopbrengste eers beduidend verlaag wanneer meer as 600 mm verdamp het. Hierdie verskille word ook in bolgrootte en die aantal bolle per plant weerspieël, terwyl die uitstel van die eerste besproeiing na opkom van die saailinge geen beduidende effek op veselkwaliteit gehad het nie.
ISSN: 0257-1862
2167-034X
DOI: 10.1080/02571862.1989.10634507