Die invloed van straling op die groei van mielies (Zea mays L.)

Aangesien stralingsintensiteit met plek en tyd varieer, is die invloed daarvan op groei en ontwikkeling van mielies in 'n veldproef ondersoek. Drie stralingsintensiteite (100%, 75% en 42% van voile sonlig) en drie plantpopulasies (1.2, 2.7 en 5.5 plante m −2 ) is gebruik. 'n Stralingsinten...

Full description

Published in: South African journal of plant and soil Vol. 9; no. 4; pp. 163 - 167
Main Authors: Hurn, P. M, Hammes, P. S
Format: Journal Article
Language: Zhuang
English
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1992
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Aangesien stralingsintensiteit met plek en tyd varieer, is die invloed daarvan op groei en ontwikkeling van mielies in 'n veldproef ondersoek. Drie stralingsintensiteite (100%, 75% en 42% van voile sonlig) en drie plantpopulasies (1.2, 2.7 en 5.5 plante m −2 ) is gebruik. 'n Stralingsintensiteit van 75% sonlig het dieselfde graanopbrengs as voile sonlig gelewer. By die 42% behandeling het graanopbrengsdrasties verlaag. Oesin- deks is nie deur die verskillende behandelings bei'nvloed nie. By lae stralingsintensiteite en hoë plantpopulasies het groter blaaroppervlakte verhoudings en BOI-waardes voorgekom wat waarskynlik tot die groter fotosintetiese doeltreffendheid bygedra het.
ISSN: 0257-1862
2167-034X
DOI: 10.1080/02571862.1992.10634622