Evaluering en kalibrering van CERES-Maize. 1. Nie-lineêre regressie om genetiese parameters te bepaal

Die genetiese parameters van die meeste plaaslike mielie cultivars wat as inset van CERES-Maize benodig word, is nog nie bepaal nie. Sodanige parameters kan met behulp van bestaande oesdata en fenologiese datums, uit veldproewe afgelei word. Programmatuur kan gebruik word om die parameters af te lei...

Full description

Published in: South African journal of plant and soil Vol. 11; no. 2; pp. 96 - 100
Main Authors: du Toit, A. S, van Rooyen, P. J, Human, J. J
Format: Journal Article
Language: Zhuang
English
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1994
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Die genetiese parameters van die meeste plaaslike mielie cultivars wat as inset van CERES-Maize benodig word, is nog nie bepaal nie. Sodanige parameters kan met behulp van bestaande oesdata en fenologiese datums, uit veldproewe afgelei word. Programmatuur kan gebruik word om die parameters af te lei en is gebasseer op statistiese beginsels waarmee die genetiese inset leer verander word om die verskil tussen die gesimuleerde data en die eksperimentele data te verklein. Die NETCAL-program is dus ontwikkel om met behulp van die simplex metode van nie-lineëre regressie die taak te verrig. Elkeen van die genetiese parameters is aan 'n simulasie sisteem gekoppel. Evaluering van die tegniek het getoon dat simulasie tekorte, wat in die sisteme voorkom, in die afgeleide parameters ingebou word. Alhoewel dit 'n nadeel is by die afleiding van genetiese parameters, het dit waarde as hulpmiddel by streeks evaluering van CERES-Maize. Uit 'n vergelykende studie tussen die bepaalde en afgeleide parameters blyk dit dat P1 en G2 noemenswaardig verskil. Die verbandhoudende sisteme kom voor in GROSUB en PHENOL wat dus gekalibreer sal moet word vir die Wes-Transvaal.
ISSN: 0257-1862
2167-034X
DOI: 10.1080/02571862.1994.10634302