Die invloed van verskillende veedigthede teen dieselfde veebeladings op die produksie van jong groeiende ossies op oshonagrasveld

'n Weidingsproef is uitgevoer in Oshonagrasveld in Ovambo om vas te stel wat die invloed van verskillende veedigt-hede teen konstante veebeladings op die produksie van jong ossies is. In lae veedightheidbehandelings (aanhoudende beweiding) is hoër diereproduksie verkry as in dié behandelings me...

Full description

Published in: Proceedings - Grassland Society of Southern Africa Vol. 15; no. 1; pp. 129 - 130
Main Authors: Joubert, J.V.G, van der Westhuizen, F.G.J
Format: Journal Article
Language: English
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1980
Online Access: Get full text
Summary: 'n Weidingsproef is uitgevoer in Oshonagrasveld in Ovambo om vas te stel wat die invloed van verskillende veedigt-hede teen konstante veebeladings op die produksie van jong ossies is. In lae veedightheidbehandelings (aanhoudende beweiding) is hoër diereproduksie verkry as in dié behandelings met 'n hoërveedigtheid. Die veebeladings van die verskillende behandelings was dieselfde nl. 2 hektare per bees vir 6 maande. Teen die laer veedightied is 'n kleiner presentasie van die beskikbare weidingsmateriaal teen die einde van die proef-periode van die veld verwyder wat daarop dui dat die veld gedurende die proefperiode meer weidingsmateriaal geproduseer het en die diere meer selektief kon wei as in die hoër veedigtheidbehandelings.
ISSN: 0072-5560
DOI: 10.1080/00725560.1980.9648898