Opbrengsbepaling van veld met 'n elektroniese kapisiteitsinstrument

Uittreksel Lesings met 'n elektroniese kapasiteitsinstrument, sowel as plantmateriaalopbrengste van dieselfde oppervlaktes, is van natuurlike veld met verskillende hoogtes en ook 'n grasklawerweiding, vorkry. Die regressie van meterlesing teenoor oonddroë gewig is uitgewerk. Dit was hoogsb...

Full description

Published in: Proceedings - Grassland Society of Southern Africa Vol. 5; no. 1; pp. 132 - 136
Main Author: Sander, C. J
Format: Journal Article
Language: English
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1970
Online Access: Get full text
Summary: Uittreksel Lesings met 'n elektroniese kapasiteitsinstrument, sowel as plantmateriaalopbrengste van dieselfde oppervlaktes, is van natuurlike veld met verskillende hoogtes en ook 'n grasklawerweiding, vorkry. Die regressie van meterlesing teenoor oonddroë gewig is uitgewerk. Dit was hoogsbetekenisvol by gegewens vanaf die graskJawerweiding en betekenisvol by natuurlike veld met 'n boogte van 2 tot 6 duim. Geen betekenisvolheid is gevind met frisgewigte of droëgewigte van langer veldgras nie. Droëmateriaalinhoud is waarskynlik 'n bepalende faktor by die gebruik van die instrument. Uit die gegewens blyk dit dat vir betekenisvolle regressie 'n droëmateriaalinhoud van 40% nie oorskry moet word nie.
ISSN: 0072-5560
DOI: 10.1080/00725560.1970.9648622