EARLY NGUNI HISTORY: LINGUISTIC SUGGESTIONS

Die historiografie van die Nguni-sprekende volke word ondersoek. Fonologiese verskille tussen die tale word bespreek en 'n linguistiese analise van verwantskaptellings (cognate counts) van 'n kernwoordeskat word gemaak. Dogtertale spruit uit 'n prototaal met baie verwante woorde, maar...

Full description

Published in: South African journal of African languages Vol. 1; no. 1; pp. 60 - 81
Main Author: Ownby, Carolan Postma
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1981
Online Access: Get full text
Summary: Die historiografie van die Nguni-sprekende volke word ondersoek. Fonologiese verskille tussen die tale word bespreek en 'n linguistiese analise van verwantskaptellings (cognate counts) van 'n kernwoordeskat word gemaak. Dogtertale spruit uit 'n prototaal met baie verwante woorde, maar namate hul in hul onderskeie omgewings ontwikkel en verander, verminder hul ooreenkomste. Die getal verwante woorde in 'n kernwoordeskat wat deur dogter-tale gedeel word, hang af van wanneer hul le van mekaar weggebreek het. As die persentasie van hul verwantskapstelling betreklik hoog is, het hul betreklik onlangs van die prototaal weggebreek, en omgekeerd. 'n Relatiewe chronologiese raamwerk word daarna voorgestel. Chronologiese bewyse word uit LALA geneem en 'n hipotese word opgestel van die stadium waarop die Ngunitale van mekaar weggebreek het.
ISSN: 0257-2117
2305-1159
DOI: 10.1080/02572117.1981.10586450