MINIMALISME: ORGANISASIE, AFLEIDING EN WOORDORDE

Hierdie artikel bied 'n kort inleiding tot die fundamentele aannames en enkele kernkonsepte van die Minimalistiese Program, die mees onlangse teorie van sinstruktuur binne die Chomskyaanse generatiewe raamwerk. Besondere aandag word gegee aan die manier waarop basiese sinstruk-ture in Engels en...

Full description

Published in: SA journal of linguistics = SA tydskrif vir taalkunde Vol. 14; no. 9; pp. 35 - 67
Main Authors: Oosthuizen, Johan, Waher, Hester
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: Taylor & Francis Group 06-01-1996
Online Access: Get full text
Summary: Hierdie artikel bied 'n kort inleiding tot die fundamentele aannames en enkele kernkonsepte van die Minimalistiese Program, die mees onlangse teorie van sinstruktuur binne die Chomskyaanse generatiewe raamwerk. Besondere aandag word gegee aan die manier waarop basiese sinstruk-ture in Engels en Afrikaans gegenereer word binne hierdie program, en aan die kwessie van die onderliggende woordorde in Afrikaanse hoof- en bysinne.
ISSN: 1011-8063
DOI: 10.1080/10118063.1996.9724359