Impact of the South African construction regulations as perceived by project managers : research article

International research indicates that construction clients and built environment consultants such as project managers, designers, and quantity surveyors influence and can contribute to construction health and safety (H&S). This article focuses on the influence and contribution of project manager...

Full description

Published in: Acta structilia Vol. 13; no. 2; pp. 127 - 144
Main Authors: Smallwood, John, Haupt, Theo
Format: Journal Article
Language: English
Published: University of the Free State 12-01-2006
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: International research indicates that construction clients and built environment consultants such as project managers, designers, and quantity surveyors influence and can contribute to construction health and safety (H&S). This article focuses on the influence and contribution of project managers only. Although they are not required to undertake any specific interventions in terms of the South African Construction Regulations (SACR) promulgated in July 2003, project managers by virtue of their unique contributions in the form of managing design delivery, the integration of design and construction, and their monitoring of construction, need to ensure that many of the requirements of the SACR are met. A perception-based survey conducted among member practices of the Association of Construction Project Managers (ACPM) determined the following: the traditional project parameters in the form of time, cost, and, quality are still perceived to be substantially more important than H the manifestations of the impact of the SACR are wide spread, namely in the form of increased consideration for / reference to H&S by project managers and general contractors, increased H&S awareness, and impact of H&S on various project parameters. Internasionale navorsing dui aan dat kliente, projek-bestuurders, ontwerpers en bourekenaars invloed uitoefen asook bydrae verleen ten opsigte van gesondheid en veiligheid (G&V) in die konstruksie-industrie. Hierdie artikel fokus slegs op die invloed en bydrae van projek-bestuurders. Alhoewel projek-bestuurders nie volgens die Suid-Afrikaanse Konstruksie Regulasies versoek word om enige spesifieke handeling toe te pas nie, moet hulle egter seker maak dat daar aan die meeste van die vereistes / behoeftes voldoen word, as gevolg van hulle unieke posisie in hul hoedanigheid as besturende ontwerp lewering, die integrasie van ontwerp en konstruksie en hulle monitering / analise van die konstruksie proses. 'n Studie wat onderneem is tussen praktyke wat lede is van die Assosiasie van Konstruksie Projek Bestuurders (AKPB) het die volgende bepaal: die tradisionele projek paradigmas in die vorm van tyd, koste en kwaliteit word steeds aanvaar as baie meer belangrik as G die manifestering van die impak van die Konstruksie Regulasies is wyd bekend - toenemende inagneming vir / verwysing na G&V deur projek-bestuurders en algemene kontrakteurs en toenemende G&V bewustheid is aan die orde van die dag en G&V vier hoogty in terme van die uitstek waarteen die Konstruksie Regulasies impak sal uitoefen op verskeie projekte se omvang.
ISSN: 1023-0564