Model for setting priority construction project objectives aligned with monetary incentives : research article

A comprehensive model based on priority project objectives aligned with monetary incentives, and agreed upon by built environment stakeholders was developed. A web survey was adopted to send out a questionnaire to nationwide participants, including contractors, quantity surveyors, project managers,...

Full description

Published in: Acta structilia Vol. 21; no. 1; pp. 79 - 116
Main Authors: Ndihokubwayo, Ruben, Buys, Fanie, Crafford, Gerrit
Format: Journal Article
Language: English
Published: University of the Free State 06-01-2014
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: A comprehensive model based on priority project objectives aligned with monetary incentives, and agreed upon by built environment stakeholders was developed. A web survey was adopted to send out a questionnaire to nationwide participants, including contractors, quantity surveyors, project managers, architects, and consulting engineers, requesting them to base their responses on a specific construction project in which they have been involved. The development of the model consists of the combination of results from inferential statistics analyses of 7-point Likert scale questions in three aspects, namely motivational factors (Mann-Whitney and Kruskal-Wallis), monetary incentives (T-test and ANOVA), and project objectives aligned with monetary incentives (Principal Component Analysis). In total, 164 respondents participated in the survey. The findings revealed that there was no statistically significant difference between demographic groups (gender, age, qualification, experience) of respondents in the importance of motivational factors and monetary incentives. However, a significant difference was found in self-development needs and team working environment where, respectively, the younger age generation displayed more desire towards professional registration, while the older age generation did not favour the mix of skills and experience into the project. It was revealed that the provision of work opportunities to Small, Micro- and Medium Enterprises (SMMEs), and Health (HIV/AIDS) and Safety should be prioritised when offering monetary incentives. An understanding of the importance of monetary incentives offered towards achieving project objectives will create conducive procurement environment handling the personnel allocated to construction projects meeting their performance requirements. 'n Model is ontwikkel vir projekdoelwitte wat deur die konstruksie- en konsultant spanlede betrokke in 'n projek geprioritiseer kan word wanneer dit in lyn is met geldelike aansporings. 'n Web-opname is gedoen deur 'n vraelys landwyd aan deelnemers te stuur wat kontrakteurs, bourekenaars, projekbestuurders, argitekte en raadgewende ingenieurs insluit. Respondente is versoek om hul antwoorde te baseer op 'n spesifieke konstruksieprojek waarby hulle betrokke is. Die ontwikkeling van die model is gebaseer op die kombinasie van resultate van inferensiële statistiekontleding van 7-punt Likert-skaal vrae in drie aspekte insluitende motiverende faktore (Mann-Whitney en Kruskal-Wallis), geldelike aansporings (T-toets en ANOVA), en projekdoelwitte in ooreenstemming met geldelike aansporings (Beginsel Komponente Analise). Die bevindinge van die opname, waaraan 164 respondente deelgeneem het, het aangetoon dat daar geen statisties beduidende verskil was tussen demografiese groepe (geslag, ouderdom, kwalifikasie, ervaring) van die respondente ten opsigte van die belangrikheid van die motiverende faktore en geldelike aansporings nie. Daar was 'n beduidende verskil in self-ontwikkelingsbehoeftes en span werksomgewing waar, onderskeidelik, die jonger generasie meer begeerte na professionele registrasie getoon het, terwyl die ouer geslag nie ten gunste was vir 'n kombinasie van vaardighede en ervaring in die projek nie. Die resultate toon ook dat die verskaffing van werkgeleenthede aan Klein, Mikro- en Medium Ondernemings (KMMOs) en Gesondheid (MIV/Vigs) en Veiligheid geprioritiseer moet word wanneer geldelike aansporings aangebied word. Begrip vir die belangrikheid van geldelike aansporings om projekdoelwitte te bereik, sal bevorderlik wees vir die verkrygingsomgewing se hantering van die personeel van konstruksieprojekte om aan hul prestasievereistes te voldoen.
ISSN: 1023-0564