'ons sien die Dat en die Wat': Huldiging van T.T. Cloete

Book Title: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jaargang 49(4), Desember 2009, Spesiale uitgawe - Huldiging: T.T. Cloete Authors: Hein Viljoen Ina Wolfaardt-Gräbe ISBN: 0041-4751 Publisher: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Pretoria, South Africa *No price available In die 'Iets voor...

Full description

Published in: Literator Vol. 34; no. 2; pp. 13 - e2
Main Author: Crous, Marius
Format: Journal Article Book Review
Language: English
Afrikaans
Published: Potchefstroom African Online Scientific Information Systems (Pty) Ltd t/a AOSIS 2013
AOSIS (Pty) Ltd
AOSIS
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Book Title: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jaargang 49(4), Desember 2009, Spesiale uitgawe - Huldiging: T.T. Cloete Authors: Hein Viljoen Ina Wolfaardt-Gräbe ISBN: 0041-4751 Publisher: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Pretoria, South Africa *No price available In die 'Iets vooraf' van hierdie uitgawe van Tydskrif vir Geesteswetenskappe beskryf die samestellers Hein Viljoen en Ina Wolfaardt-Gräbe dit as die byeenbring van 'n groepie artikels oor die werk van T.T. Cloete' en wel om die volgende redes: Derhalwe is dit myns insiens onvanpas om na Cloete as bloot religieuse digter te verwys, want soos hierdie artikel inderdaad aantoon, sluit die digter hom onder meer nie af van die evolusieleer waaroor daar vir jare al in Amerikaanse skole baklei word nie - en 'n stryd wat ook nou hier ter lande kop uitsteek. Reviewer: Marius Crous1 Affiliation: 1Department of Languages and Literature, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa Email: marius.crous@nmmu.ac.za Postal address: PO Box 77000, Port Elizabeth 6031, South Africa
ISSN: 0258-2279
2219-8237
DOI: 10.4102/lit.v34i2.142